نوشته های میرویس بلخی Mirwais Balkhi's Writings
این دریچه گویندهء باور های ویژه به خودم است
صفحات وبلاگ
نویسنده: میرویس بلخی - ۱٥ فروردین ۱۳٩٠

نیروانا شاعر : سری آوربیندو

  

همه منسوخ شدند جز سکوت که تنها مانده است
ذهن از فکر آزاد شد، دل از غصه،

اکنون معدوم، به فراسوی باور رسیده است،

نه من هستم، نه طبیعت، شناخته و ناشناخته.

شهر، سایه تصویری بدون آهنگ را ماند

کاروان ها، غیر واقعی ...، بی درد سر شکل می گیرند

جریان ، شکل خالی سینما است ؛ مانند صخره 

جهان در خلیج بی کرانه ساخته می شود

 

فقط قدیم نا محدود

اینجا است. صلح شگفت انگیز ، بدون سیما، هنوز هم. 
جایگزین همه ، -- باری من چه بودم، در آن؟

سکوت محتوای پوچی که نامش ذکر نشده است

که در ناشناختنی گم شود

یا هیجان با دریاهای درخشان از نامتناهی. 

.................
میرویس بلخی

میرویس بلخی
دکتور میرویس بلخی در بیست و سوم جدی سال ۱۳۶1 خورشیدی در شهرستان خُلم ولایت بلخ در شمال افغانستان تولد شد. در سال ۱۳۸۶ پس از تحصیل در مقطع لسانس در رشته علوم سیاسی دانشگاه دهلی در امتحان کانکوری سرتاسری هند شرکت و به دانشگاه جواهر لعل نهرو راه یافت و بدرجه ماستر در سیاست بین الملل فارغ شد. در سال ۱۳۷۸ دوره ام.فیل (M.Phil) را در همین دانشگاه به پایان رسانید. دکتور بلخی در سال 1394 خورشیدی دکتورای خود را در حوزه سیاست بین الملل و مطالعات خاور میانه در دانشگاه جواهر لعل نهرو، زیر عنوان " مطالعه مقایسه یی ملت سازی در عراق و افغانستان پس از امریکا " با سرپرستی پروفیسور ای.کی. پاشا، به پایان رسانید. بلی در زمینه روابط بین الملل، سیاست خارجی، مطالعات خاورمیانه و مسایل روز کتاب و مقالاتی به زبان فارسی و انگلیسی نوشته است.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :