نوشته های میرویس بلخی Mirwais Balkhi's Writings
این دریچه گویندهء باور های ویژه به خودم است
صفحات وبلاگ
نویسنده: میرویس بلخی - ٢٦ امرداد ۱۳٩٠

کندوکاوی در نظم اقبال بر مزار سنایی

(برگرفته از کتاب نقوش اقبال)

2

-------------------------------------------------

نوشته ابوالحسن ندوی

 

 

در اینجا اقبال با اشاره به نبرد پایان ناپذیر " شریعت و طریقت " می خواهد بگوید که بین علم و معرفت، دین و عشق هیچگونه تضاد و اختلاف وجود ندارد. او این نبرد بی پایان را حاصل کج اندیشه وری های مدعیان شریعت و حقیقت دانسته و پندار فقها می داند که حقیقت و عشق را رقیب سر سخت خود ساخته اند.  عارف مشرق اسلامی همچنان بیان می کند که پرستاران حقیقت و شریعت  اصل " استغنا " و بی نیازی است که بانیان خود را از بی آبروی اجتماعی و علمبرداری های سیاسی و قدرت مادی دور داشته و در حصار استغنا حفظ می کند. از همینجا است که انسان به مرتبه اولی می رسد و جذبه عشق ربوبیت و عبدیت مدغم می شوند و چنان جذب و مستی به انسان رخ می دهد که حتی مقام فرشتگان را در آن حریم دخیل نیست و آن لذت  و کیف برای آنان هویدا نیست.

 

رقابت علم و عرفان کی غلط بینی هی منبر کی

که وه حلاج کی سولی کو سمجهاهی رقیب اپنا

 

خدا کی پاک بندون کو حکومت هین غلامی هین

زره کویی اگر محفوظ رکهتی هی تو استغنا

 

نه کر تقلید ای جبریل میری جذب و مستی کی

تن آسان عرشیون کو ذکر تسبیح و طواف اولی

 

بر گردان:

 

رقابت علم و عرفان کج بینی های منبر است

که او صلیب حلاج را دشمن خود دانسته است

 

حکومت برای بندگان پاک خدا غلامی است

زره اگر در پوشش است از استغنا است

 

ای جبرئیل جذبه و مستی مرا تقلید مکن

برای عرشیان تن آسا ذکر تسبح وطواف اسان است

ادامه دارد.....

 

میرویس بلخی

میرویس بلخی
دکتور میرویس بلخی در بیست و سوم جدی سال ۱۳۶1 خورشیدی در شهرستان خُلم ولایت بلخ در شمال افغانستان تولد شد. در سال ۱۳۸۶ پس از تحصیل در مقطع لسانس در رشته علوم سیاسی دانشگاه دهلی در امتحان کانکوری سرتاسری هند شرکت و به دانشگاه جواهر لعل نهرو راه یافت و بدرجه ماستر در سیاست بین الملل فارغ شد. در سال ۱۳۷۸ دوره ام.فیل (M.Phil) را در همین دانشگاه به پایان رسانید. دکتور بلخی در سال 1394 خورشیدی دکتورای خود را در حوزه سیاست بین الملل و مطالعات خاور میانه در دانشگاه جواهر لعل نهرو، زیر عنوان " مطالعه مقایسه یی ملت سازی در عراق و افغانستان پس از امریکا " با سرپرستی پروفیسور ای.کی. پاشا، به پایان رسانید. بلی در زمینه روابط بین الملل، سیاست خارجی، مطالعات خاورمیانه و مسایل روز کتاب و مقالاتی به زبان فارسی و انگلیسی نوشته است.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :