نوشته های میرویس بلخی Mirwais Balkhi's Writings
این دریچه گویندهء باور های ویژه به خودم است
صفحات وبلاگ
نویسنده: میرویس بلخی - ۱۱ شهریور ۱۳٩٠


 

Khalida Forogh-the Lady of Ghazal

Khalida Forough was born in 1972 in Kabul. He has completed her BA (Persian Literature) at Kabul University and between 1993 to 1996 she was working in Radio Afghanistan. Khalida then migrated to Pakistan during Taliban and was the editor of a literally magazine. After the down fall of Taliban regime she returned Kabul and for now she is teaching literature in Kabul university as well as she is . the announcer of the KAKH E BULAND PARSI in Tolo TV. Forogh has published collections of poetry and she is a recognized poet

.......................................................................

 

The White Reality of Love

وWhen I think of the night worries

I remember my own hairs

,which gives the smell of nostalgia and defeat

.from the restlessness of their generation

,Since I put the pillow of my silence under the night arms

then I never walked

.In the streets of dream

,Since then with the white reality of love

.the earth couldn’t tolerate the epic of my voice

.I've reached to the clouds’ thought

,My voice becomes the waterfall of the moon

.and the face of the jealousy of thirst black

 

.......................................................................... 

Poem by Khalida Forough

Translated by Mirwais Balkhi

میرویس بلخی
دکتور میرویس بلخی در بیست و سوم جدی سال ۱۳۶1 خورشیدی در شهرستان خُلم ولایت بلخ در شمال افغانستان تولد شد. در سال ۱۳۸۶ پس از تحصیل در مقطع لسانس در رشته علوم سیاسی دانشگاه دهلی در امتحان کانکوری سرتاسری هند شرکت و به دانشگاه جواهر لعل نهرو راه یافت و بدرجه ماستر در سیاست بین الملل فارغ شد. در سال ۱۳۷۸ دوره ام.فیل (M.Phil) را در همین دانشگاه به پایان رسانید. دکتور بلخی در سال 1394 خورشیدی دکتورای خود را در حوزه سیاست بین الملل و مطالعات خاور میانه در دانشگاه جواهر لعل نهرو، زیر عنوان " مطالعه مقایسه یی ملت سازی در عراق و افغانستان پس از امریکا " با سرپرستی پروفیسور ای.کی. پاشا، به پایان رسانید. بلی در زمینه روابط بین الملل، سیاست خارجی، مطالعات خاورمیانه و مسایل روز کتاب و مقالاتی به زبان فارسی و انگلیسی نوشته است.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :