نوشته های میرویس بلخی Mirwais Balkhi's Writings
این دریچه گویندهء باور های ویژه به خودم است
صفحات وبلاگ
نویسنده: میرویس بلخی - ٦ بهمن ۱۳٩۱

با آقای سینک

سفر این بار دهلی نو مرا با مردی آشنا ساخت که برایم بسیار عجیب بود. این مرد آقای کی بی سینگ- افسر بازنشسته ارتش هوایی هند بود. سینگ حالا بالاتر از 70 سال داشت و روزانه در دانشگاه جواهر لعل نهرو با اشتراک در سیمینار های علمی عمرش را سپری می کرد. او نسل شاهد جدایی هند و پاکستان است. سینگ گفت که در حدود 10 ساله بوده است که در سال 1947 این جدایی اتفاق افتاد و او با والدین خود از پنجاب پاکستان امروز به هند مسافر شده است.

 

Mirwais Balkhi

میرویس بلخی
دکتور میرویس بلخی در بیست و سوم جدی سال ۱۳۶1 خورشیدی در شهرستان خُلم ولایت بلخ در شمال افغانستان تولد شد. در سال ۱۳۸۶ پس از تحصیل در مقطع لسانس در رشته علوم سیاسی دانشگاه دهلی در امتحان کانکوری سرتاسری هند شرکت و به دانشگاه جواهر لعل نهرو راه یافت و بدرجه ماستر در سیاست بین الملل فارغ شد. در سال ۱۳۷۸ دوره ام.فیل (M.Phil) را در همین دانشگاه به پایان رسانید. دکتور بلخی در سال 1394 خورشیدی دکتورای خود را در حوزه سیاست بین الملل و مطالعات خاور میانه در دانشگاه جواهر لعل نهرو، زیر عنوان " مطالعه مقایسه یی ملت سازی در عراق و افغانستان پس از امریکا " با سرپرستی پروفیسور ای.کی. پاشا، به پایان رسانید. بلی در زمینه روابط بین الملل، سیاست خارجی، مطالعات خاورمیانه و مسایل روز کتاب و مقالاتی به زبان فارسی و انگلیسی نوشته است.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :