نوشته های میرویس بلخی Mirwais Balkhi's Writings
این دریچه گویندهء باور های ویژه به خودم است
صفحات وبلاگ
نویسنده: میرویس بلخی - ۳ امرداد ۱۳٩٥

مصاحبه/ دکتر میرویس بلخی: نزدیکی روسیه و افغانستان نتایج مثبتی در پی دارد
/20.7.2016