آخرین نسل شاهد

با آقای سینک

سفر این بار دهلی نو مرا با مردی آشنا ساخت که برایم بسیار عجیب بود. این مرد آقای کی بی سینگ- افسر بازنشسته ارتش هوایی هند بود. سینگ حالا بالاتر از 70 سال داشت و روزانه در دانشگاه جواهر لعل نهرو با اشتراک در سیمینار های علمی عمرش را سپری می کرد. او نسل شاهد جدایی هند و پاکستان است. سینگ گفت که در حدود 10 ساله بوده است که در سال 1947 این جدایی اتفاق افتاد و او با والدین خود از پنجاب پاکستان امروز به هند مسافر شده است.

 

Mirwais Balkhi

/ 0 نظر / 72 بازدید