# افغانستان

افغانستان و ایالات متحده امریکا: یک نگاه گذرا

افغانستان و ایالات متحده امریکا: یک نگاه گذرا چهارشنبه 17 آبان 1391 ساعت 00:14میرویس بلخی رابطه بین افغانستان و ایالات متحده بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

اقبال و افغانستان - بخش نخست

کندوکاوی در نظم اقبال بر مزار سنایی (برگرفته از کتاب نقوش اقبال) 1 ------------------------------------------------- نوشته ابوالحسن ندوی   علامه محمد اقبال لاهوری در سال 1933 به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید