# افغانستان

سروده در وصف خلم و تنگی زیبای آن

سروده در وصف شهر خلم نمای شعر یورکتیدیا یا خلم امروز ............................................................................ سروده زیر، کار یکی از اساتید مشهور بلخ بامی، استاد برزین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 92 بازدید

اقبال و افغانستان - بخش دوم

کندوکاوی در نظم اقبال بر مزار سنایی (برگرفته از کتاب نقوش اقبال) 2 ------------------------------------------------- نوشته ابوالحسن ندوی     در اینجا اقبال با اشاره به نبرد پایان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید

اقبال و افغانستان - بخش نخست

کندوکاوی در نظم اقبال بر مزار سنایی (برگرفته از کتاب نقوش اقبال) 1 ------------------------------------------------- نوشته ابوالحسن ندوی   علامه محمد اقبال لاهوری در سال 1933 به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید