# افغانستان

سروده در وصف خلم و تنگی زیبای آن

سروده در وصف شهر خلم نمای شعر یورکتیدیا یا خلم امروز ............................................................................ سروده زیر، کار یکی از اساتید مشهور بلخ بامی، استاد برزین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 110 بازدید

اقبال و افغانستان - بخش چهارم و پایانی

کندوکاوی در نظم اقبال بر مزار سنایی (برگرفته از کتاب نقوش اقبال) 4 ------------------------------------------------- نوشته ابوالحسن ندوی   اقبال پس از تجزیه و تحلیل حکیمانه تمدن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

اقبال و افغانستان - بخش نخست

کندوکاوی در نظم اقبال بر مزار سنایی (برگرفته از کتاب نقوش اقبال) 1 ------------------------------------------------- نوشته ابوالحسن ندوی   علامه محمد اقبال لاهوری در سال 1933 به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید