# سیاسی

قانون صلح

قانون صلح اشخاص در حقوق بین الملل و جایگاه افراد ......................................................................  نوشته میرویس بلخی:   اشخاص در حقوق بین الملل: نظریات مختلف راجع به اشخاص در حقوق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

دگرگونی سیاست تبیض جنسیت در عربستان سعودی

دگرگونی سیاست تبیض جنسیت در عربستان سعودی دوشنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۲۲ میرویس بلخی    با استفاده از روند انقلاب های (شورش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید