# شعر

شعری برای مادر

  همه چیز مادر ..................................................................  کجا چنین نیرو پیدا کردی، مادر که این همه را انجام می دهی. برای معلم شدن، پرستار شدن، مشاور شدن برای من، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید