# شعر

سروده در وصف خلم و تنگی زیبای آن

سروده در وصف شهر خلم نمای شعر یورکتیدیا یا خلم امروز ............................................................................ سروده زیر، کار یکی از اساتید مشهور بلخ بامی، استاد برزین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 80 بازدید

اقبال و افغانستان - بخش دوم

کندوکاوی در نظم اقبال بر مزار سنایی (برگرفته از کتاب نقوش اقبال) 2 ------------------------------------------------- نوشته ابوالحسن ندوی     در اینجا اقبال با اشاره به نبرد پایان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید

شعری برای مادر

  همه چیز مادر ..................................................................  کجا چنین نیرو پیدا کردی، مادر که این همه را انجام می دهی. برای معلم شدن، پرستار شدن، مشاور شدن برای من، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید